Skip to main content Skip to accessibility page Skip to search input
Superannuation

Mục đích ở đây là những đóng góp đều đặn này trong suốt thời gian quý vị đi làm sẽ tích tụ thành một số tiền có thể giúp quý vị sinh sống khi không còn làm việc nữa. Một trong những đặc điểm chính của quỹ hưu bổng là nói chung quý vị không được đụng đến tiền của mình cho đến khi về hưu sau khi đã đến 'tuổi được dùng tiền tích tụ'. Khi bắt đầu, nghe qua quý vị thấy như còn xa lắm nhưng nếu ta có kế hoạch sớm thì sau này sự việc sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.

BT Super for Life

Đôi khi cách hay nhất là tìm người chuyên môn giúp đỡ cho nên chúng tôi đã kết hợp với BT Super for Life để giúp quý vị giải quyết vấn đề hưu bổng của mình.

  • Xem số tiền hưu bổng bên cạnh những số tiền chi thu hàng ngày trong trương mục ngân hàng của mình
  • Cách tính lệ phí đơn giản 
  • Linh động và dễ quản lý 
  • Dễ thành lập 
  • Bảo hiểm nhân mạng được chấp thuận trước mà không cần điền đơn hay khám sức khỏe1
  • Bảo hiểm nhân mạng có lợi về thuế được trả thẳng từ trương mục BT Super for Life của quý vị2

Quý vị có thắc mắc gì không?

Chi tiết 

Những chi tiết này được soạn thảo mà không xét đến mục đích, hoàn cảnh và nhu cầu tài chánh của quý vị. Vì vậy, trước khi quyết định dựa trên những chi tiết này, quý vị nên xét xem chương trình này có thích hợp với mục đích, hoàn cảnh và nhu cầu tài chánh của mình hay không.

1. Chúng tôi sẽ không nhận trách nhiệm cho bất cứ việc khai bồi thường nào liên quan đến tình trạng sức khỏe của quý vị trước khi quý vị mở trương mục BT Super for Life.

2. Những gì trình bày về thuế ở đây chỉ có tính cách tổng quát và chỉ nên xem là khái niệm hướng dẫn mà thôi. Đây không phải là lời cố vấn về thuế mà chỉ dựa trên luật thuế hiện tại và sự diễn dịch luật. Hoàn cảnh cá nhân của quý vị có thể khác vì vậy quý vị nên hội ý với chuyên gia thuế vụ độc lập về bất cứ vấn đề thuế nào. BT Funds Management Limited ABN 63 002 916 458 là công ty phân phối quyền lợi trong BT Super for Life (Quỹ Hưu Bổng BT Trọn Đời), một phần tử của Retirement Wrap ABN 39 827 542 991, RSE R1001327. Quý vị có thể tải xuống máy Product Disclosure Statement (Tờ Khai Dịch Vụ  – viết tắt là PDS)  và Financial Services Guide (Bản Hướng Dẫn Dịch Vụ Tài Chánh – viết tắt là FSG), hay xin một bản bằng cách điện thoại số 1300 653 553, hay đến bất cứ chi nhánh St.George nào. Quý vị nên lấy PDS và FSG rồi xem xét trước khi quyết định có nên tham gia, tiếp tục giữ hay bán phần của mình trong Quỹ hay không. Tiền đầu tư với BT Super for Life không phải là tiền đầu tư, ký quỹ hay bất cứ sự ủy thác nào với Westpac Banking Corporation ABN 33 007 457 141 (Westpac), St.George Bank, BankSA, hay Bank of Melbourne (là những Phân Bộ của Westpac), hay bất cứ công ty nào khác trong Westpac Group. Tiền đầu tư này cũng có sự rủi ro của việc đầu tư, kể cả sự chậm trễ có thể xảy ra trong việc trả lại số tiền muốn rút, mất lợi nhuận và vốn đầu tư. Westpac hay bất cứ công ty nào khác trong Westpac Group không hề phân phối quyền lợi, đứng sau hay bảo đảm giá trị vốn cũng như thành quả đầu tư của BT Super for Life.

Những đặc điểm mới lạ và canh tân trong dịch vụ của BT Super for Life là đề tài của Australian Innovation Patent No. 2011101184.